Jak zarządzać zadaniami dzięki systemowi CRM

Cyfryzacja, która zdominowała sprzedaż w systemach B2B i B2C spowodowała, że internet przejmuje większość procesów sprzedażowych i marketingowych. Wdrożenia CRM pozwalają usprawnić aktywność, a jednocześnie umożliwiają lepsze zarządzanie poszczególnymi zadaniami.

Stosowanie systemów klasy CRM nie jest rewolucją, a raczej ewolucją, którą przechodzi firma. Pozostają bowiem niezmienne stałe, czyli fakt, że w centrum najważniejszy jest Klient. CRM umożliwia precyzyjny podział zadań w celu jego jak najlepszej obsługi. Przykład rozwiązań zastosowanych w Salesforce pokazuje, jak stworzyć ścieżkę klienta, która prowadzi od pozyskania kontaktu po finalną transakcję przy stosunkowo niewielkim zaangażowaniu działu handlowego.

Automatyzacja procesów sprawia, że system informuje sprzedawcę o potrzebie kontaktu e-mailowego z klientem – np. na podstawie jego wcześniejszych zamówień. Oprogramowanie ustali także optymalny czas wysyłki wiadomości  Pomoże wskazać kolejne aktywności, które można zrealizować np. marketing celem utrzymania kontaktu, bądź przedstawienia klientowi szerszej informacji o produkcie.. W ten sposób zarządzanie zespołem nabiera nowego kształtu. Dzieje się tak od stworzenia zadań i ich podziału na podzadania przez ustalenie statusu realizacji, kontrolowanie terminów oraz przypominanie o zadaniu np. poprzez urządzenia mobilne.

Zarządzanie przy użyciu CRM umożliwia zarówno zaprojektowanie procesu realizacji projektu jak i jego szczegółową kontrolę. Tę zapewniana przez Salesforce możliwość podglądu podsumowań oraz raportów z pracy.

CRM w kontekście zarządzania stanowi przyspieszenie wszystkich procesów. W standardowych warunkach toczą się one na naturalnym poziomie. Gdy jednak zostają scentralizowane, a następnie zautomatyzowane – a pomiędzy wszystkimi elementami dochodzi do synergii – projekt nabiera oczekiwanego, dalekiego od przeciętności tempa.

Zarządzanie przy wykorzystaniu CRM przekłada się także na skuteczniejszą komunikację wewnętrzną. Salesforce Chatter, moduł do własnej wymiany informacji, umożliwia pracę w grupach wraz z pełną kontrolą dostępu do poszczególnych danych lub włączania do dyskusji osób z określonych danych. Takie rozwiązanie jest szczególnie cenne w przypadku popularnej pracy zdalnej lub międzywydziałowej. Oprogramowanie nie ogranicza się w tym przypadku wyłącznie do komunikacji wewnętrznej, ale daje pełną i swobodną możliwość zarządzania dokumentacją, wysyłki materiałów czy pracy w oparciu o harmonogramy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here