świadectwo pracy

Świadectwo pracy jest to dokument, który należy się osobie, której wygasła umowa, a pracodawca nie zamierza zatrudnić jej ponownie w przeciągu 7 dni. Takie świadectwo dostają osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Pracodawca wówczas wydaje im taki dokument w tym samym dniu ustalenia stosunku pracy. W niektórych przypadkach jest to obiektywnie niemożliwe. W momencie gdy to nastąpi, pracodawca ma 7 dni na przesłanie świadectwa pracy pracownikowi oraz osobie upoważnionej do wglądu w takie dokumenty. Świadectwo pracy jest to dokument dotyczący okresu zatrudnienia, za które dotychczas nie wydano świadectwa pracy. Warto jest dodać, terminowe wydanie świadectwa pracy jest wykroczeniem, za które grozi grzywna od 1000 zł do nawet 30 000 zł. Sprawdź kto, kiedy oraz co powinno zawierać świadectwo pracy!

Przeczytaj też: https://www.wsb.com.pl/swiadectwo-pracy/

Świadectwo pracy – najważniejsze informacje

Jeżeli pracodawca ponownie zatrudni pracownika w ciągu wspomnianych już wcześniej się w dni, wówczas świadectwo wydaje jedynie, gdy pracownik złoży elektroniczny bądź tradycyjny wniosek. Na to pracownik ma prawo złożyć wniosek w każdej dowolnej przez siebie chwili. Może również poprosić o wydanie świadectwa pracy dotyczącego poprzedniego okresu zatrudnienia bądź wszystkich okresów zatrudnienia, za które nie dostał jeszcze świadectwa pracy. Pracodawca ma bowiem 7 dni od złożenia wniosku na wydanie świadectwa pracy. Taki dokument należy wydać nawet, jeżeli pracownik nie rozliczył się z pracodawcą.

Świadectwo pracy – co musi zawierać?

Świadectwo pracy powinno zawierać informacje dotyczące:

• okresu pracy

• rodzaju wykonywanej pracy

• zajmowanego stanowiska

• trybu rozwiązania oraz okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy 

• niezbędnych do ustalenia uprawnień pracowniczych oraz uprawnień z Ubezpieczenia Społecznego 

• ewentualne zajęcia wynagrodzenia za pracę przez komornika 

• informacje dotyczącą wysokości i składnikach wynagrodzenia oraz uzyskane kwalifikacje (jedynie na żądanie pracownika mogą być one zamieszczone w świadectwie pracy).

Zobacz też: http://www.szumski.pl/zaswiadczenie-zus-dotyczace-niezaleganiu-ze-skladkami/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here