Public relations odnosi się przede wszystkim do kształtowania stosunków podmiotu działającego publicznie z jego otoczeniem. Głównym celem PR jest dbałość o dobry wizerunek podmiotu i jego działań.

Działania w zakresie PR prowadzą obecnie nie tylko przedsiębiorstwa, ale również instytucje. W Polsce, gdzie tematyka public relations nie była obecna przed latami dziewięćdziesiątymi, zaobserwowano od tego czasu bardzo duże zapotrzebowanie na usługi PR. Obecnie z pomocy agencji PR jesteśmy w stanie skorzystać w praktycznie każdym większym mieście. Działają też portale, które poświęcone są tej tematyce, na przykład publicrelations.pl.

Kontakty podmiotu z otoczeniem kształtowane mogą być na różne sposoby w zależności od tego, z jakimi odbiorcami komunikatów i działań mamy do czynienia. Stosuje się wobec tego różne modele public relations.

Modele public relations

Modelami PR nazywamy sposoby prowadzenia działań PR przez dany podmiot czy specjalistę. Różnią się one pomiędzy sobą sposobem komunikacji, celem, powiązaniami zachodzącymi między uczestnikami procesów komunikacji.

Na podstawie badań wyróżniono 4 modele PR, a mianowicie rozgłos, informację publiczną, model dwukierunkowy asymetryczny oraz model dwukierunkowy symetryczny. Możemy zobaczyć je w działaniach wielu firm, które opisywane są na wspomnianym portalu publicrelations.pl.

Rozgłos

To model dominujący przed laty, który dotyczy nadawania rozgłosu różnym kwestiom niezależnie od tego, czy są pozytywne czy negatywne. Model ten zaczął być używany już w XIX wieku, początkowo w prasie. Teraz również jest spotykany.

Model informacji publicznej

Obecny od początków XX wieku. Bazuje na przekazywaniu rzetelnych informacji o podmiocie. Dzisiaj taki model PR obowiązuje głównie w przypadku agencji rządowych, w kampaniach informacyjnych.

Model dwukierunkowy asymetryczny

Polega na prezentacji informacji z uwypukleniem tych, które najbardziej podobają się odbiorcom. Ten model kładzie duży nacisk na badania w celu poznania potrzeb odbiorców i ich zaspokojenia. Obecnie stosowany często przez przedsiębiorstwa.

Model dwukierunkowy symetryczny

Bazuje na wymianie informacji i opinii między przedsiębiorstwem a jego otoczeniem. Według tego modelu specjaliści PR postrzegani są jako mediatorzy, którzy przybliżają odbiorcom stanowisko firmy. Model stosowany jest głównie w przypadku rynku niekonkurencyjnego.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here