Łańcuch dostaw w przedsiębiorstwach produkcyjnych

Aktualnie jednym z priorytetów niemal każdego przedsiębiorstwa, jest długotrwałe utrzymanie wysokiej pozycji na rynku, wobec swojej konkurencji, oraz zatrzymanie przy swoich produktach stałych klientów, pomimo różnorodnych zmian, które mają miejsce w branży i w ogólnej sytuacji gospodarczej na świecie. Istotnie przyczynić do tego może się optymalizacja procesów produkcyjnych oraz odpowiednie zarządzanie zapasami. Należy do tego również optymalne zarządzanie łańcuchem dostaw, które w określonym czasie może znacząco wpłynąć na efektywność optymalizacji opisywanych wcześniej procesów. Dlatego niezwykle istotne jest, aby przed wprowadzenie takich zmian w swoim przedsiębiorstwie, zapoznać się z tym, na jakiej podstawie działają i jakie mogą być ich skutki.

Co to jest zarządzanie łańcuchem dostaw?

Zarządzanie łańcuchem dostaw wiąże się z perfekcyjnym dobraniem automatyzacyjnych procesów produkcyjnych, które dotyczą wszystkich działów produkcji, w taki sposób, aby jednocześnie mogły przynosić maksymalne zyski i tym samym minimalne koszty dla przedsiębiorstwa. Procesami, na które trzeba zwrócić największą uwagę i które muszą być zoptymalizowane jako pierwsze, są te, dotyczące dystrybucji i nagłej zmiany preferencji i potrzeb klientów w danym sektorze gospodarki.

Pozostałymi elementami, które związane są z procesem produkcji, są:

planowanie produkcji, które polega na bardzo szybkim i znacznie efektywniejszym wykorzystaniu technologii, którą posiadaj już dane przedsiębiorstwo lub jest ona dopiero co wprowadzona – celem optymalizacji procesów produkcyjnych

– precyzyjne oszacowanie czasu dostawy surowców i półproduktów umożliwia to szczegółowe określenie momentu, w którym rozpoczyna się proces produkcyjny

– efektywne korzystanie z  posiadanej infrastruktury, które polega na ustaleniu, w jaki sposób można wykorzystać przestrzeń w takich miejscach jak np. magazyn, oraz teren wokół niego, aby były w stanie pomieścić większą ilość zapasów

– szczegółowe określenie, wraz z optymalizacją kosztów produkcji, dzięki czemu będzie można sporządzić rzetelną ocenę całkowitego kosztu produkcji konkretnej jednostki

– optymalizacja zasobów, tyczy się to zarówno zapasów materiałowych, jak i operacyjnych

– przemyślane planowanie potrzeb materiałowych, dzięki czemu możliwe jest określenie ilości i jakości materiałów czy też innych surowców niezbędnych do wytworzenia jednostki produkcyjnej

System ERP – usprawnienie działań procesu produkcyjnego

Bez wątpliwości usprawnienie procesu produkcyjnego jest nieodłącznym elementem każdej firmy, która pragnie zmaksymalizować swoje zyski i zmniejszyć koszty. W tym celu do usprawnienia procesu produkcyjnego należy zastosować odpowiedni system, który umożliwi bardzo szybkie i przejrzyste wdrożenie nowych procesów. Taką rolę przejmie system ERP, który jest niezbędnym elementem w zarządzaniu łańcuchem dostaw.

Co to jest Lean Manufacturing?

Samo słowo Lean – w wolnym tłumaczeniu, oznacza szczupły, dlatego też stąd wzięło się określenie Lean Manufacturing. Ma ono na celu określenie filozofii produkcji oszczędnego gospodarowania zasobami. Koncepcja Lean Manufacturing, znalazło zastosowanie w osiąganiu krótszych czasów potrzebnych na realizację zamówień i produkcję, a także zacznie lepszą jakość i stanowczo niższe koszty w porównaniu do tradycyjnego podejścia. W firmach, które posiadają standardową organizację materiału potrzebnego do produkcji wyrobu gotowego, może być produkowany nawet kilka tygodni, a użycie procesu Lean Manufacturing pozwala to skrócić nawet do kilku godzin.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here