Czym są kontrakty CFD

Kontrakty CFD (ang. contract for difference) to określenie dla kontraktów na różnice kursowe. Pod tym pojęciem rozumiemy specjalną formę handlu kontraktami różnic kursowych. Inwestorzy, którzy stawiają na kontrakty CFD, mają możliwość spekulowania na zmiany cen różnorodnych instrumentów finansowych, takich jak akcje, waluty, surowce itp. bez konieczności fizycznego posiadania danego aktywa. Czym dokładnie są kontrakty CFD oraz co odróżnia je od innych produktów inwestycyjnych? Na to pytanie szczegółowo odpowiadamy w niniejszym poradniku. Zapraszamy do lektury.

Czym są i jak działają kontrakty CFD?

Skrót CFD pochodzi z języka angielskiego – oznacza to „contract for difference”, czyli kontrakty na różnice kursowe. Jest to wyjątkowa forma handlu kontraktami różnic kursowych. Cechą charakterystyczną jest to, iż kontrakty CFD pozwalają inwestorom na spekulowanie na zmiany cen różnorodnych instrumentów finansowych, takich jak akcje, waluty czy surowce bez konieczności posiadania fizycznego aktywa.

Wszystkie kontrakty CFD są zawierane między dwiema stronami. W umowie występuje inwestor oraz dostawca usług pozwalający inwestorowi na spekulowanie na zmianach cen instrumentów finansowych bez potrzeby posiadania tych instrumentów. W kontrakcie jest mowa, iż strony umowy umawiają się na różnicę między ceną bazową instrumentu finansowego a ceny w momencie, gdy zamknięty zostanie kontrakt. W przypadku, gdy różnica okazuje się dodatnia, dostawca ma za zadanie wypłacić inwestorowi zysk. Z kolei, gdy różnica jest ujemna, wtedy to inwestor musi zapłacić dostawcy. 

Czym kontrakty CFD różnią się od innych produktów inwestycyjnych?

Liczba różnic między kontraktami CFD a standardowymi instrumentami finansowymi, takimi jak akcje czy obligacje jest dość istotna. Są one następujące:

  • Nie ma fizycznego posiadania danych aktywów. Każdy posiadacz kontraktu CFD nie posiada fizycznych aktywów, na które spekuluje. W kontrakcie CFD chodzi przede wszystkim o różnicę między ceną bazową instrumentu a ceną w sytuacji zamknięcia kontraktu.
  • Można zarabiać zarówno na wzrostach jak i spadach cen. Inwestor stawiający na kontrakty CFD może zarabiać nie tylko na wzrostach, ale i spadkach notowań instrumentów finansowych. W przypadku kupowania standardowych akcji czy obligacji zarobek ma miejsce tylko, gdy notowania rosną. Kontrakty CFD umożliwiają otwarcie długiej (wzrost ceny) jak i krótkiej (spadek ceny) pozycji.
  • Dźwignia finansowa. Za sprawą kontraktów CFD można też handlować większymi pozycjami niż wynika to z liczby dostępnych w danym momencie środków. Dzięki temu inwestor ma większe możliwości inwestycyjne niż przy zakupie akcji. Dźwignia finansowa może przyczyniać się do zwiększania zysków jak i do znaczącego pogłębiania strat.

Warto pamiętać, że do inwestycji w kontrakty CFD trzeba się bardzo wnikliwie przygotować, ponieważ ryzyko utraty całości kapitału jest bardzo wysokie. Jeśli nie będziemy mieć tego na uwadze, może okazać się że w bardzo krótkim czasie utracimy cały zainwestowany kapitał.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here